віїзд чоловіків

У Парламенті України зареєстровано законопроект № 7484-1 від 30.06.2022 «Про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України». Про це інформує Бессарабія.UA за посиланням на сайт ВР України.

Ініціатором цього законопроекту виступив народний депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу.

Проектом Закону «Про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» пропонується:

— додати до Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» нову статтю, яка врегульовує порядок виїзду з України громадян чоловічої статі під час дії воєнного стану;

— замінити ліквідований у 2021 році орган «податкової міліції» на діючий «Бюро економічної безпеки»;

— здійснити уточнення щодо громадян, що можуть проходити військову службу за згодою та місцем проживання;

— здійснити технічні зміни, у зв’язку з прийняттям Закону № 2122-IX від 15.03.2022.

В цілому, як вказано у пояснювальній записці, законопроект покликаний посприяти оптимізації дій в особливий період, які комплексно сприяють зміцненню економіки та обороноздатності держави.

З метою врегулювання питання виїзду з України чоловіків призовного віку законотворець пропонує доповнити Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» новою статтею такого змісту:

«Стаття 3-1. Порядок виїзду з України громадян чоловічої статі під час дії воєнного стану в Україні

Громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі України під час дії воєнного стану в Україні, якщо вони працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України, студенти (курсанти) військових навчальних закладів (за винятком службових відряджень, або виїзду за письмовим погодженням керівництва відповідних структур), або якщо вони входять до інших категорій, яким відповідно до законодавства обмежено право на виїзд за межі України у цей період.

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мають право виїхати за межі України під час дії воєнного стану, якщо вони підпадають під норми абзаців три – п’ятнадцять частини першої та абзацу другого частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також:

— якщо вони мають діючі робочі (або спортивні) контракти в інших країнах (або офіційне підтвердження щодо наміру юридичних осіб інших країн працевлаштувати їх по прибуттю),

— мають контракти із замовниками з інших країн терміном на 1 рік і більше на надання ІТ-послуг, чи консультаційних послуг за умови сплати єдиного податку в Україні;

— мають або мали раніше робочі візи в інші країни;

— мають нерухомість, бізнес (в якості власників, співвласників) або посвідку на постійне проживання в інших країнах;

— чиї члени сім’ї перебувають на законних підставах в інших країнах;

— є моряками (капітан, інші особи командного складу, особи суднової команди), які мають діючі Свідоцтва фахівця, видані відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України;

— є студентами або вступили до навчальних закладів інших країн; для участі у міжнародних змаганнях, які проводяться визнаними в Україні міжнародними федераціями, або державними структурами чи юридичними особами інших країн (за погодженням з державними структурами, або з міжнародними/національними федераціями з відповідних видів спорту);

— для участі у навчально-тренувальних зборах, продовження тренувального процесу команд і окремих учнів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших державних/комунальних закладів фізичної культури і спорту – на запрошення представників інших країн;

— відряджені/уповноважені зареєстрованими відповідно до чинного законодавства благодійними або волонтерськими організаціями, або цивільно-військовими адміністраціями для поїздки в інші країни за гуманітарним вантажем або за транспортним засобом для передачі військовим підрозділам.

Крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, право виїзду за межі України під час дії воєнного стану може бути надано особам, визначеним Кабінетом Міністрів України.»

Перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації містить ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яку пропонується викласти у новій редакції наступного змісту:

«Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії), або на довший період (якщо хвороба, за висновками профільних лікарів, вимагає тривалішого лікування, або без обмеження терміну (якщо хвороба є невиліковною);
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або двоє дітей віком до 14 років, або одна дитина віком до 14 років за встановленої вагітності жінки, або одна дитина віком до 3 років;
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарськоконсультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
 • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медикосоціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;
 • особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;
 • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;
 • інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах четвертому — дванадцятому частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і проходити військову службу в межах області, в якій зареєстровані чи проживають.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

 • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
 • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
 • військовозобов’язані, які працюють не менш як на 1,0 ставку на підприємствах оборонного, агропромислового комплексу, або на інших офіційно працюючих підприємствах, або які є фізичними особами-підприємцями і не мають податкових заборгованостей;
 • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення військових операцій з метою захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності (антитерористична операція, операція об’єднаних сил, інші).

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.»

На даний час проект цього Закону направлено на розгляд профільному Комітету ВРУ.

Підпишіться на наш телеграм-канал і читайте новини у зручний для вас час.